FRONT > 2016 > januar

FORUM OSOBA SA INVALIDITETOM

„Forum osoba sa invaliditetom“ („FRONT“) je dobrovoljno, nevladino i neprofitno udruženje, osnovano 07.01.2016. godine u Vrnjačkoj Banji, radi ostvarivanja ciljeva u oblasti promovisanja i pomoći osobama sa invaliditetom svih kategorija. Ciljevi Udruženja su: unapređivanje položaja osoba sa invaliditetom, podizanje svesti građana Srbije, upoznavanje sa problematkom sa kojom se suočavaju osobe sa invaliditetom i da uz

VIŠE...

OTVOREN POZIV ZA INKLUZIVNU AKADEMIJU

Organizacija Forum mladih sa invaliditetom i banka Societe Generale Srbija započinju realizaciju petog ciklusa programa Inkluzivna akademija, koji omogućava unapređivanje znanja i veština osoba sa invaliditetom, kao i jačanje njihove konkurentnosti na tržištu rada. Inkluzivna akademija je namenjena svim osobama sa invaliditetom koje žele da razviju svoja znanja i veštine i

VIŠE...

PARKING ZA INVALIDE

Beograd - Udruženje građana "Centar za životnu sredinu i razvoj" realizuje projekat "Odstranimo barijere, životna sredina pristupačna osobama sa invaliditetom". Projekat želi da ukaže na važnost obeležavanja parking-mesta za osobe sa invaliditetom i podrazumeva unapređenje pristupačnosti životne sredine za njih, obeležavanjem parking-mesta za osobe sa invaliuditetom u širini od 3,7

VIŠE...