FRONT > 2016 > april

UDOVIČIĆ OTVORIO PREDUZEĆE ZA ZAPOŠLJAVANJE MLADIH OSOBA SA INVALIDITETOM

Uključivanje mladih iz osetljivih grupa kroz zapošljavanje i samozapošljavanje je polazna osnova za izjednačavanje mogućnosti i unapređenje njihovog položaja - rekao je ministar omladine i sporta Ministar omladine i sporta Vanja Udovičić otvorio je u Šajkaš preduzeće za zapošljavanje mladih osoba sa invaliditetom, koje je projekat udruženja "Ljubav, Vera, Nada". On je

VIŠE...

KARATE U SLUŽBI PSIHOTERAPIJE

Novi Sad - Sportistima je za postizanje vrhunskih rezultata, uz redovnu treninge, neophodna i psihološka podrška. Taj trend odavno je aktuelan u svetu, a poslednjih godina sve više domaćih klubova angažuje psihologe. Stonoteniski klub za osobe sa invaliditetom "Spin", koji ima najviše reprezentativaca, nedavno je angažovao novog psihologa, našu poznatu

VIŠE...