FRONT > 2017

NSZ JE ODOBRILA JAVNI RAD ZA RADNO ANGAŽOVANJE NEZAPOSLENIH OSOBA SA INVALIDITETOM

Odlukom o odobrenju sredstava za sprovođenje javnog rada direktora NSZ - filijale Kraljevo, a po ovlašćenju direktora NSZ, br. 1208-10170-18/2017 od 24.03.2017. godine, Udruženju građana "Forum osoba sa invaliditetom" odobrena su sredstva za sprovođenje javnog rada pod nazivom: "Turistički e-Vodič za osobe sa invaliditetom" u vrednosti od 786.573,36 dinara za

VIŠE...