FRONT > 2017 > април

НСЗ ЈЕ ОДОБРИЛА ЈАВНИ РАД ЗА РАДНО АНГАЖОВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Одлуком о одобрењу средстава за спровођење јавног рада директора НСЗ - филијале Краљево, а по овлашћењу директора НСЗ, бр. 1208-10170-18/2017 од 24.03.2017. године, Удружењу грађана "Форум особа са инвалидитетом" одобрена су средства за спровођење јавног рада под називом: "Туристички е-Водич за особе са инвалидитетом" у вредности од 786.573,36 динара за

ВИШЕ...