FRONT > Autorska prava

Autorska prava

Materijal sa Portala je u vlasništvu udruženja Forum osoba sa invaliditetom. Pored korišćenja materijala za potrebe privatnih studija, istraživanja, kritike ili pregleda, što je dozvoljeno po zakonu o autorskim pravima, nijedan deo ne može biti reprodukovan ili ponovno upotrebljen u bilo kakve komercijalne svrhe.
Kompletan autorski sadržaj nalazi se pod zaštitom aktuelnog Zakona o autorskim i srodnim pravima.
U slučaju da želite da objavite neki od tekstova sa Portala ili mejling liste, bez obzira o kojem se mediju radi (elektronski, štampani ili Internet mediji), obavezno je obezbediti prethodno pismeno odobrenje Foruma osoba sa invaliditetom. Pojedine informacije sa Portala www.front.in.rs moguće je prenositi uz obavezno vidno naznačavanje u adekvatnom obliku o tome da je „informacija preuzeta sa Portala www.front.in.rs
Za sve sporove koji su nastali iz ovih uslova i pravila nadležan je sud u Vrnjačkoj Banji, Republika Srbija. Forum osoba sa invaliditetom zadržava pravo da pokrene postupke i pred sudovima drugih zemalja u cilju zaštite sopstvenih prava.