FRONT > Projekti

NSZ JE ODOBRILA JAVNI RAD ZA RADNO ANGAŽOVANJE NEZAPOSLENIH OSOBA SA INVALIDITETOM

Odlukom o odobrenju sredstava za sprovođenje javnog rada direktora NSZ - filijale Kraljevo, a po ovlašćenju direktora NSZ, br. 1208-10170-18/2017 od 24.03.2017. godine, Udruženju građana "Forum osoba sa invaliditetom" odobrena su sredstva za sprovođenje javnog rada pod nazivom: "Turistički e-Vodič za osobe sa invaliditetom" u vrednosti od 786.573,36 dinara za

VIŠE...

PARTNERSTVO SA CENTROM ZA SOCIJALNI RAD

Projekat udruženja za negovanje zdravih stilova života "Veritas" Požarevac - Udruženje za negovanje zdravih stilova života "Veritas", uz finansijsku podršku Grada Požarevca, realizuje projekat "Program podrške odraslim osobama sa invaliditetom" u partnerstvu sa Centrom za socijalni rad. Realizacija projekta traje devet meseci u okviru kojih se kontinuirano sprovodi rad sa korisničkom

VIŠE...