FRONT > Izjava o privatnosti

Izjava o privatnosti

Izjava o privatnosti i prikupljanje anonimnih podataka i kolačići

Forum osoba sa invaliditetom ( u daljem tekstu: FRONT) poštuje i štiti privatnost svojih korisnika i njihovih ličnih podataka. Podatke iz procesa registracije FRONT neće davati na uvid trećoj strani. Podaci o korisniku neće biti dostupni trećoj strani bez vašeg pristanka osim u slučaju kada je takva obaveza regulisana zakonom.
Zaštita vaših ličnih podataka je važan aspekt na koji smo kreirali i organizovali sprovođenje naših poslovnih aktivnosti. FRONT će koristiti lične podatke samo za svrhe za koje su prikupljeni.
Nećemo vam slati mejlove za koje se niste samovoljno prijavili, sem u slučaju veoma važnih obaveštenja o promenama. Pobrinućemo se da se uvek možete brzo i jednostavno odjaviti u slučaju da ne želite da primate mejlove sa našeg Prtala.
Forum osoba sa invaliditetom se obavezuje da će čuvati privatnost korisnika, osim u slučajevima kršenja pravila i/ili nezakonitih aktivnosti korisnika, kada zadržavamo pravo da aktivnosti koje smatramo nezakonitim prijavimo istražnim organima.
FRONT neće svesno ili namerno skupljati lične podatke od dece putem Interneta, koja su mlađa od 13 godina. FRONT se zalaže za zaštitu prava dece.
Ukoliko imate pitanja ili prigovore koje se tiču izjave o privatnosti ličnih podataka, kao i slučajevima kada imate saznanja o narušavanju privatnosti ili sigurnosti, molimo vas da nas kontaktirate na frontvb@gmail.com

Prikupljanje anonimnih podataka
Forum osoba sa invaliditetom takođe skuplja anonimne podatke preko svog veb servera koji sadrži broj, datum i vreme posete na sajtu i njegovim stranicama. Ove anonimne informacije se koriste u statističke svrhe i u svrhu osiguranja našeg Portala da obezbeđuje informacije relevantne za naše korisnike.

Kolačići
Ovaj Portal može da koristi kolačiće za određene usluge. Kolačić je blok podataka koji se deli između veb servera i korisnika pregledača. Kolačići mogu dati različite vrste informacija, u zavisnosti od toga kako se koriste. To može da uključi informacije o identitetu korisnika i primera i preferencija veb sajt posećivanja. Korisnici mogu da postave pretraživač da identifikuju prisustvo kolačića i da im pruži mogućnost da ih prihvatite ili odbijete.

Napomena: ova izjava o privatnosti se ne proširuje van Portala front.in.rs Kada dođe do povezivanja sa drugim sajtovima preporučujemo da pročitate izjavu o privatnosti na tom sajtu kako biste se upoznali sa principima privatnosti.