FRONT > Календар догађаја

Календар догађаја

Назив пројекта:
Социјална инклузија у саобраћају: „ПОКАЖИ ШТА ЗНАШ“

Назив семинара (курса):
„Интелигентни саобраћајни системи“ (ИСС)

Назив сесије у оквиру семинара (курса):
„Пословне комуникације и пословни бонтон“ – Први део

Назив сесије у оквиру семинара (курса):
„Примена интелигентних саобраћајних система у транспорту опасних материја“ – Први део

Назив сесије у оквиру семинара (курса):
„Регулисање и управљање саобраћајним токовима“ – Први део

Назив сесије у оквиру семинара (курса):
„Примена интелигентних саобраћајних система у стационарном саобраћају (паркирању)“ – Први део

Назив сесије у оквиру семинара (курса):
„Пословне комуникације и пословни бонтон“ – Други део

Назив сесије у оквиру семинара (курса):
„Примена интелигентних саобраћајних система у транспорту опасних материја“ – Други део

Назив сесије у оквиру семинара (курса):
„Регулисање и управљање саобраћајним токовима“ – Други део

Назив сесије у оквиру семинара (курса):
„Примена интелигентних саобраћајних система у стационарном саобраћају (паркирању)“ – Други део