FRONT > Kalendar događaja

Kalendar događaja

Naziv projekta:
Socijalna inkluzija u saobraćaju: „POKAŽI ŠTA ZNAŠ“

Naziv seminara (kursa):
„Inteligentni saobraćajni sistemi“ (ISS)

Naziv sesije u okviru seminara (kursa):
„Poslovne komunikacije i poslovni bonton“ – Prvi deo

Naziv sesije u okviru seminara (kursa):
„Primena inteligentnih saobraćajnih sistema u transportu opasnih materija“ – Prvi deo

Naziv sesije u okviru seminara (kursa):
„Regulisanje i upravljanje saobraćajnim tokovima“ – Prvi deo

Naziv sesije u okviru seminara (kursa):
„Primena inteligentnih saobraćajnih sistema u stacionarnom saobraćaju (parkiranju)“ – Prvi deo

Naziv sesije u okviru seminara (kursa):
„Poslovne komunikacije i poslovni bonton“ – Drugi deo

Naziv sesije u okviru seminara (kursa):
„Primena inteligentnih saobraćajnih sistema u transportu opasnih materija“ – Drugi deo

Naziv sesije u okviru seminara (kursa):
„Regulisanje i upravljanje saobraćajnim tokovima“ – Drugi deo

Naziv sesije u okviru seminara (kursa):
„Primena inteligentnih saobraćajnih sistema u stacionarnom saobraćaju (parkiranju)“ – Drugi deo