FRONT > NEZAPOSLENE OSOBE SA INVALIDITETOM

NEZAPOSLENE OSOBE SA INVALIDITETOM

Predrag Alimpić
Maturant gimnazije
Adresa: Dositejeva 3, Vrnjačka Banja Godina rođenja: 1982.
FEJSBUKE-POŠTABIOGRAFIJA
Dragna Radojković
Turistički tehničar
Adresa: Dr. Ljubinka Đorđevića 24 Godina rođenja: 1975.
FEJSBUKE-POŠTABIOGRAFIJA
Slobodan Cvetković
Strukovni menadžer gastronomije
Adresa: Vladana Blagojevića 18 Godina rođenja: 1982.
GUGL PLUSE-POŠTABIOGRAFIJA
Biljana Lukić
Elektrotehničar za elektronske komponente
Adresa: Novo Selo 959, V. Banja Godina rođenja: 1972.
FEJSBUKE-POŠTABIOGRAFIJA
Đorđe Marković
Kuvar
Adresa: Ruđinci 35A, Vrnjačka Banja Godina rođenja: 1991.
FEJSBUKE-POŠTABIOGRAFIJA
Bojana Miodragović
Kuvar
Adresa: Ruđinci bb, Vrnjačka Banja Godina rođenja: 1991.
FEJSBUKE-POŠTABIOGRAFIJA
Igor Toskić
Poslastičar
Adresa: Popinski borci 46, V. Banja Godina rođenja: 1990.
FEJSBUKE-POŠTABIOGRAFIJA
Danijela Lekić
Poslastičar
Adresa: Rsovci 65 A, Vrnjačka Banja Godina rođenja: 1981.
FEJSBUKE-POŠTAbIOGRAFIJA
Filip Milanović
Ekonomski tehničar
Adresa: Kneza Miloša 134, V. Banja Godina rođenja: 1994.
FEJSBUKE-POŠTABIOGRAFIJA
Marina Pribanović
Maturant gimnazije
Adresa: Pionirska 26, Vrnjačka Banja Godina rođenja: 1986.
FEJSBUKE-POŠTABIOGRAFIJA
Nebojša Mako
Električar
Adresa: Darinke Čavdarević 6 Godina rođenja: 1984.
FEJSBUKE-POŠTABIOGRAFIJA
Tijana Mako
Frizer
Adresa: Darinke Čavdarević 6 Godina rođenja: 1995.
FEJSBUKE-POŠTABIOGRAFIJA
Jovica Jovičić
Autolimar
Adresa: Novo Selo 956, V. Banja Godina rođenja: 1982.
FEJSBUKE-POŠTABIOGRAFIJA
Svetlana Jovičić
Šnajderka
Adresa: Novo Selo 956, V. Banja Godina rođenja: 1982.
FEJSBUKE-POŠTABIOGRAFIJA
Srđan Stošović
Trgovac
Adresa: Kneza Miloša 109, V. Banja Godina rođenja: 1986.
FEJSBUKE-POŠTABIOGRAFIJA
Mirjana Stošović
Pravni tehničar
Adresa: Velibora Markovića 83 Godina rođenja: 1985.
FEJSBUKE-POŠTABIOGRAFIJA
Aleksandar Stojadinović
Ekonomski tehničar
Adresa: Ulica Slatinski venac 7/6 Godina rođenja: 1984.
FEJSBUKE-POŠTABIOGRAFIJA
Aleksandra Minić
Pravni tehničar
Adresa: Podunavci, Vrnjačka Banja Godina rođenja: 1992.
FEJSBUKE-POŠTABIOGRAFIJA
Bojan Planjanin
Mašinski tehničar
Adresa: Gračac 537, Vrnjačka Banja Godina rođenja: 1986.
FEJSBUKE-POŠTABIOGRAFIJA
Verica Pecić
Osnovna škola
Adresa: Novo Selo, Vrnjačka Banja Godina rođenja: 1984.
FEJSBUKE-POŠTABIOGRAFIJA
Milan Jovanović
Osnovna škola
Adresa: Ulica Raj 44, Vrnjačka Banja Godina rođenja: 1991.
FEJSBUKE-POŠTABIOGRAFIJA
Snežana Đurović
Mašinski tehničar
Adresa: Save Kovačevića 1, V. Banja Godina rođenja: 1962.
FEJSBUKE-POŠTABIOGRAFIJA
Božidar Stojaković
Osnovna škola
Adresa: Gornji Gračac, V. Banja Godina rođenja: 1983.
FEJSBUKE-POŠTABIOGRAFIJA
Svetlana Kostić
Osnovna škola
Adresa: Kraljevačka 17, V. Banja Godina rođenja: 1960.
FEJSBUKE-POŠTABIOGRAFIJA
Dejan Brkić
ZANIMANJE
Adresa: Ulica Banović Strahinje 1 Godina rođenja: 1979.
FEJSBUKE-POŠTABIOGRAFIJA
Slavka Omerčić
ZANIMANJE
Adresa: Novo Selo 621, V. Banja Godina rođenja: 1957.
FEJSBUKE-POŠTABIOGRAFIJA
Gavro Antonić
Metaloglodač
Adresa: Ulica Rade Vilotijevića29 Godina rođenja: 1970.
FEJSBUKE-POŠTABIOGRAFIJA
Janko Janjić
Elektroinstalater
Adresa: Velibora Markovića 44 Godina rođenja: 1976.
FEJSBUKE-POŠTABIOGRAFIJA
Duško Marković
Kuvar
Adresa: Borjakova 60 B, V. Banja Godina rođenja: 1973.
FEJSBUKE-POŠTABIOGRAFIJA
Mirko Strugarević
ZANIMANJE
Adresa: Nemanjina 9, Vrnjačka Banja Godina rođenja: 1971.
FEJSBUKE-POŠTABIOGRAFIJA
Bojan Milisavljević
Metalostrugar
Adresa: Ulica Miška Erčevića 210 Godina rođenja: 1968.
FEJSBUKE-POŠTABIOGRAFIJA
Radovan Karamarković
Metaloglodač
Adresa: Novo Selo, Vrnjačka Banja Godina rođenja: 1962.
FEJSBUKE-POŠTABIOGRAFIJA
Zlatimir Bošković
Mašinski tehničar
Adresa: Cvetna 40, Vrnjačka Banja Godina rođenja: 1962.
FEJSBUKE-POŠTABIOGRAFIJA
Milorad Tesla
Bez škole
Adresa: Pionirska 15 V, V. Banja Godina rođenja: 1956.
FEJSBUKE-POŠTABIOGRAFIJA
Danijela Radosavljević
Knjigovezac
Adresa: Donji Gračac, V. Banja Godina rođenja: 1981.
FEJSBUKE-POŠTABIOGRAFIJA
Dejan Vukomanović
Tehničar finalne obrade drveta
Adresa: Podunavci, Vrnjačka Banja Godina rođenja: 1975.
FEJSBUKE-POŠTABIOGRAFIJA