FRONT > НЕЗАПОСЛЕНЕ ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

НЕЗАПОСЛЕНЕ ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Предраг Алимпић
Матурант гимназије
Адреса: Доситејева 3, Врњачка Бања Година рођења: 1982.
ФЕЈСБУКЕ-ПОШТАБИОГРАФИЈА
Драгна Радојковић
Туристички техничар
Адреса: Др. Љубинка Ђорђевића 24 Година рођења: 1975.
ФЕЈСБУКЕ-ПОШТАБИОГРАФИЈА
Слободан Цветковић
Струковни менаџер гастрономије
Адреса: Владана Благојевића 18 Година рођења: 1982.
ГУГЛ ПЛУСЕ-ПОШТАБИОГРАФИЈА
Биљана Лукић
Електротехничар за електронске компоненте
Адреса: Ново Село 959, В. Бања Година рођења: 1972.
ФЕЈСБУКЕ-ПОШТАБИОГРАФИЈА
Ђорђе Марковић
Кувар
Адреса: Руђинци 35А, Врњачка Бања Година рођења: 1991.
ФЕЈСБУКЕ-ПОШТАБИОГРАФИЈА
Бојана Миодраговић
Кувар
Адреса: Руђинци бб, Врњачка Бања Година рођења: 1991.
ФЕЈСБУКЕ-ПОШТАБИОГРАФИЈА
Игор Тоскић
Посластичар
Адреса: Попински борци 46, В. Бања Година рођења: 1990.
ФЕЈСБУКЕ-ПОШТАБИОГРАФИЈА
Данијела Лекић
Посластичар
Адреса: Рсовци 65 А, Врњачка Бања Година рођења: 1981.
ФЕЈСБУКЕ-ПОШТАбИОГРАФИЈА
Филип Милановић
Економски техничар
Адреса: Кнеза Милоша 134, В. Бања Година рођења: 1994.
ФЕЈСБУКЕ-ПОШТАБИОГРАФИЈА
Марина Прибановић
Матурант гимназије
Адреса: Пионирска 26, Врњачка Бања Година рођења: 1986.
ФЕЈСБУКЕ-ПОШТАБИОГРАФИЈА
Небојша Мако
Електричар
Адреса: Даринке Чавдаревић 6 Година рођења: 1984.
ФЕЈСБУКЕ-ПОШТАБИОГРАФИЈА
Тијана Мако
Фризер
Адреса: Даринке Чавдаревић 6 Година рођења: 1995.
ФЕЈСБУКЕ-ПОШТАБИОГРАФИЈА
Јовица Јовичић
Аутолимар
Адреса: Ново Село 956, В. Бања Година рођења: 1982.
ФЕЈСБУКЕ-ПОШТАБИОГРАФИЈА
Светлана Јовичић
Шнајдерка
Адреса: Ново Село 956, В. Бања Година рођења: 1982.
ФЕЈСБУКЕ-ПОШТАБИОГРАФИЈА
Срђан Стошовић
Трговац
Адреса: Кнеза Милоша 109, В. Бања Година рођења: 1986.
ФЕЈСБУКЕ-ПОШТАБИОГРАФИЈА
Мирјана Стошовић
Правни техничар
Адреса: Велибора Марковића 83 Година рођења: 1985.
ФЕЈСБУКЕ-ПОШТАБИОГРАФИЈА
Александар Стојадиновић
Економски техничар
Адреса: Улица Слатински венац 7/6 Година рођења: 1984.
ФЕЈСБУКЕ-ПОШТАБИОГРАФИЈА
Александра Минић
Правни техничар
Адреса: Подунавци, Врњачка Бања Година рођења: 1992.
ФЕЈСБУКЕ-ПОШТАБИОГРАФИЈА
Бојан Плањанин
Машински техничар
Адреса: Грачац 537, Врњачка Бања Година рођења: 1986.
ФЕЈСБУКЕ-ПОШТАБИОГРАФИЈА
Верица Пецић
Основна школа
Адреса: Ново Село, Врњачка Бања Година рођења: 1984.
ФЕЈСБУКЕ-ПОШТАБИОГРАФИЈА
Милан Јовановић
Основна школа
Адреса: Улица Рај 44, Врњачка Бања Година рођења: 1991.
ФЕЈСБУКЕ-ПОШТАБИОГРАФИЈА
Снежана Ђуровић
Машински техничар
Адреса: Саве Ковачевића 1, В. Бања Година рођења: 1962.
ФЕЈСБУКЕ-ПОШТАБИОГРАФИЈА
Божидар Стојаковић
Основна школа
Адреса: Горњи Грачац, В. Бања Година рођења: 1983.
ФЕЈСБУКЕ-ПОШТАБИОГРАФИЈА
Светлана Костић
Основна школа
Адреса: Краљевачка 17, В. Бања Година рођења: 1960.
ФЕЈСБУКЕ-ПОШТАБИОГРАФИЈА
Дејан Бркић
ЗАНИМАЊЕ
Адреса: Улица Бановић Страхиње 1 Година рођења: 1979.
ФЕЈСБУКЕ-ПОШТАБИОГРАФИЈА
Славка Омерчић
ЗАНИМАЊЕ
Адреса: Ново Село 621, В. Бања Година рођења: 1957.
ФЕЈСБУКЕ-ПОШТАБИОГРАФИЈА
Гавро Антонић
Металоглодач
Адреса: Улица Раде Вилотијевића29 Година рођења: 1970.
ФЕЈСБУКЕ-ПОШТАБИОГРАФИЈА
Јанко Јањић
Електроинсталатер
Адреса: Велибора Марковића 44 Година рођења: 1976.
ФЕЈСБУКЕ-ПОШТАБИОГРАФИЈА
Душко Марковић
Кувар
Адреса: Борјакова 60 Б, В. Бања Година рођења: 1973.
ФЕЈСБУКЕ-ПОШТАБИОГРАФИЈА
Мирко Стругаревић
ЗАНИМАЊЕ
Адреса: Немањина 9, Врњачка Бања Година рођења: 1971.
ФЕЈСБУКЕ-ПОШТАБИОГРАФИЈА
Бојан Милисављевић
Металостругар
Адреса: Улица Мишка Ерчевића 210 Година рођења: 1968.
ФЕЈСБУКЕ-ПОШТАБИОГРАФИЈА
Радован Карамарковић
Металоглодач
Адреса: Ново Село, Врњачка Бања Година рођења: 1962.
ФЕЈСБУКЕ-ПОШТАБИОГРАФИЈА
Златимир Бошковић
Машински техничар
Адреса: Цветна 40, Врњачка Бања Година рођења: 1962.
ФЕЈСБУКЕ-ПОШТАБИОГРАФИЈА
Милорад Тесла
Без школе
Адреса: Пионирска 15 В, В. Бања Година рођења: 1956.
ФЕЈСБУКЕ-ПОШТАБИОГРАФИЈА
Данијела Радосављевић
Књиговезац
Адреса: Доњи Грачац, В. Бања Година рођења: 1981.
ФЕЈСБУКЕ-ПОШТАБИОГРАФИЈА
Дејан Вукомановић
Техничар финалне обраде дрвета
Адреса: Подунавци, Врњачка Бања Година рођења: 1975.
ФЕЈСБУКЕ-ПОШТАБИОГРАФИЈА