FRONT > Активности > НСЗ ЈЕ ОДОБРИЛА ЈАВНИ РАД ЗА РАДНО АНГАЖОВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

НСЗ ЈЕ ОДОБРИЛА ЈАВНИ РАД ЗА РАДНО АНГАЖОВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Одлуком о одобрењу средстава за спровођење јавног рада директора НСЗ – филијале Краљево, а по овлашћењу директора НСЗ, бр. 1208-10170-18/2017 од 24.03.2017. године, Удружењу грађана „Форум особа са инвалидитетом“ одобрена су средства за спровођење јавног рада под називом: „Туристички е-Водич за особе са инвалидитетом“ у вредности од 786.573,36 динара за 6 незапослених особа са инвалидитетом у трајању од 4 месеца.

ПОДАЦИ О ЈАВНОМ РАДУ

Назив јавног рада:

„Туристички е-Водич за особе са инвалидитетом“

Oбласт спровођења јавног рада по јавном конкурсу за ангажовање особа са инвалидитетом: Социјалне, хуманитарне и културне делатности

Трајање јавног рада:

4 месеца

Потребан број лица/извршилаца:

6 лица

Број локација на којима ће се спроводити јавни рад:

5 локација

Називи локација:

 1. Насељено место Врњачка Бања;
 2. Насељено место Гоч;
 3. Насељено место Врњци;
 4. Насељено место Грачац и
 5. Насељено место Ново Село.

Опис јавног рада:

Врњачка Бања је Краљица бањског туризма и сврстава се у топ туристичке дестинације у нашој земљи, међутим, гледајући из перспективе особа са инвалидитетом, Врњачка Бања не нуди адекватне информације о приступачности своје туристичке понуде. Обзиром на чињеницу да је све већи број особа са инвалидитетом које заједно са својим пријатељима и породицама жели да посети Врњачку Бању и да ужива у свим њеним природним лепотама, неопходно је свим особама а првенствено особама са инвалидитетом пружити адекватне информације о приступачности туризма у нашој општини. Сврха креирања Туристичког е-Водича за особе са инвалидитетом је пружање свих неопходних информација свим својим посетиоцима о приступачности смештајних капацитет, објеката, приступа парковима, паркиралиштима, саобраћајницама, културним и осталим туристичким знаменитостима Врњачке Бање…

Друштвени интерес који ће се остварити спровођењем јавног рада и значај јавног рада за локалну средину:

Јавни рад ће омогућити незапосленим радно способним особама са инвалидитетом да примене и унапреде своје радне способности и вештине.

Реализацијом јавног рада омогућава се радно способним особама са инвалидитетом да брже и лакше дођу до посла, да се осете друштвено корисним чланом заједнице.

Што се тиче значаја јавног рада за локалну средину, идеја водиља је да се израдом Туристичког е-Водича за особе са инвалидитетом на интернет порталу нашег удружења, све информације о туристичким објектима и јавним површинама учине доступним свим особама са инвалидитетом јер се на тај начин привлаче и задржавају нови гости. Што ће довести до квалитетнијег развоја и стварања екстра вредности свеукупне туристичке понуде у Врњачкој Бањи у виду доступног туризма за све, од којег ће имати и директну и индиректну корист сви становници наше општине.

Конкретни циљеви јавног рада (детаљно описати):

ВЕЗА СА СТРАТЕШКИМ ДОКУМЕНТИМА

 1. АКЦИОНИ ПЛАН за спровођење Стратегије унапређења положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији
 1. Општи циљ

Особама са инвалидитетом осигурати приступ изграђеном окружењу, приступачном превозу, информацијама,

комуникацијама и услугама намењеним јавности, а кроз развој и спровођење плана уклањања баријера и изградње приступачних објеката и услуга.

5.2. Мера/активност

Развијање и примењивање техничких и технолошких формата у телевизијским програмима, филмовима, позоришним, спортским, туристичким и другим садржајима за несметано праћење од стране свих особа са инвалидитетом.

Очекивани резултати

Адаптирани веб сајтови у правцу приступачности.

 1. Стратегија одрживог развоја општине Врњачка Бања 2013-2023

Стратешки приоритет

 1. Унапређени услови за развој привреде.

Општи циљ

 • Унапређење услова за развој туризма.

Посебни циљ

 • Подизање нивоа туристичке понуде.

Стратешки приоритет

 • Развијени и очувани људски ресурси.

Општи циљ

3.2.  Унапређење положаја особа са инвалидитетом.

 1. Локални акциони план запошљавања и развоја људских ресурса општине Врњачка Бања за 2017. годину са пројекцијама за 2018. И 2019. годину

Приоритет 2.

Социјална инклузија (СОР 3.1., 3.2., 3.4., 3.5., 3.6.).

Циљ 2.1.

Подстакнута запошљивост и запошљавање теже упошљивих лица (жене, Роми, ОСИ и дугорочно незапослених лица и корисника НСП).

Мера 16.

Јавни радови за особе са инвалидитетом.

Не треба заборавити ни то да је Туризам доступан када су услуге, производи и околина на нивоу прописаних стандарда што особама са инвалидитетом омогућује приступ,коришћење и уживање у њима, а нама је то управо и циљ да израдом Туристичког е-Водич за особе са инвалидитетом, тим особама пружимо адекватне информације о приступачности објеката и јавних површина, што је уједно и концепт Дизајна за све чији је основни циљ стварање инклузивног друштва…

Описати могућност прерастања предмета јавног рада у сталну активност:

По завршетку јавног рада одговорно лице нашег удружења ће редовно ажурирати све унете податке у Туристичком е-Водичу за особа са инвалидитетом, у смиспу допуњавања истог са новоотвореним објектима и јавним површинама од туристичког значаја.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *