FRONT > Aktivnosti > NSZ JE ODOBRILA JAVNI RAD ZA RADNO ANGAŽOVANJE NEZAPOSLENIH OSOBA SA INVALIDITETOM

NSZ JE ODOBRILA JAVNI RAD ZA RADNO ANGAŽOVANJE NEZAPOSLENIH OSOBA SA INVALIDITETOM

Odlukom o odobrenju sredstava za sprovođenje javnog rada direktora NSZ – filijale Kraljevo, a po ovlašćenju direktora NSZ, br. 1208-10170-18/2017 od 24.03.2017. godine, Udruženju građana „Forum osoba sa invaliditetom“ odobrena su sredstva za sprovođenje javnog rada pod nazivom: „Turistički e-Vodič za osobe sa invaliditetom“ u vrednosti od 786.573,36 dinara za 6 nezaposlenih osoba sa invaliditetom u trajanju od 4 meseca.

PODACI O JAVNOM RADU

Naziv javnog rada:

„Turistički e-Vodič za osobe sa invaliditetom“

Oblast sprovođenja javnog rada po javnom konkursu za angažovanje osoba sa invaliditetom: Socijalne, humanitarne i kulturne delatnosti

Trajanje javnog rada:

4 meseca

Potreban broj lica/izvršilaca:

6 lica

Broj lokacija na kojima će se sprovoditi javni rad:

5 lokacija

Nazivi lokacija:

 1. Naseljeno mesto Vrnjačka Banja;
 2. Naseljeno mesto Goč;
 3. Naseljeno mesto Vrnjci;
 4. Naseljeno mesto Gračac i
 5. Naseljeno mesto Novo Selo.

Opis javnog rada:

Vrnjačka Banja je Kraljica banjskog turizma i svrstava se u top turističke destinacije u našoj zemlji, međutim, gledajući iz perspektive osoba sa invaliditetom, Vrnjačka Banja ne nudi adekvatne informacije o pristupačnosti svoje turističke ponude. Obzirom na činjenicu da je sve veći broj osoba sa invaliditetom koje zajedno sa svojim prijateljima i porodicama želi da poseti Vrnjačku Banju i da uživa u svim njenim prirodnim lepotama, neophodno je svim osobama a prvenstveno osobama sa invaliditetom pružiti adekvatne informacije o pristupačnosti turizma u našoj opštini. Svrha kreiranja Turističkog e-Vodiča za osobe sa invaliditetom je pružanje svih neophodnih informacija svim svojim posetiocima o pristupačnosti smeštajnih kapacitet, objekata, pristupa parkovima, parkiralištima, saobraćajnicama, kulturnim i ostalim turističkim znamenitostima Vrnjačke Banje…

Društveni interes koji će se ostvariti sprovođenjem javnog rada i značaj javnog rada za lokalnu sredinu:

Javni rad će omogućiti nezaposlenim radno sposobnim osobama sa invaliditetom da primene i unaprede svoje radne sposobnosti i veštine.

Realizacijom javnog rada omogućava se radno sposobnim osobama sa invaliditetom da brže i lakše dođu do posla, da se osete društveno korisnim članom zajednice.

Što se tiče značaja javnog rada za lokalnu sredinu, ideja vodilja je da se izradom Turističkog e-Vodiča za osobe sa invaliditetom na internet portalu našeg udruženja, sve informacije o turističkim objektima i javnim površinama učine dostupnim svim osobama sa invaliditetom jer se na taj način privlače i zadržavaju novi gosti. Što će dovesti do kvalitetnijeg razvoja i stvaranja ekstra vrednosti sveukupne turističke ponude u Vrnjačkoj Banji u vidu dostupnog turizma za sve, od kojeg će imati i direktnu i indirektnu korist svi stanovnici naše opštine.

Konkretni ciljevi javnog rada (detaljno opisati):

VEZA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA

 1. AKCIONI PLAN za sprovođenje Strategije unapređenja položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji
 1. Opšti cilj

Osobama sa invaliditetom osigurati pristup izgrađenom okruženju, pristupačnom prevozu, informacijama,

komunikacijama i uslugama namenjenim javnosti, a kroz razvoj i sprovođenje plana uklanjanja barijera i izgradnje pristupačnih objekata i usluga.

5.2. Mera/aktivnost

Razvijanje i primenjivanje tehničkih i tehnoloških formata u televizijskim programima, filmovima, pozorišnim, sportskim, turističkim i drugim sadržajima za nesmetano praćenje od strane svih osoba sa invaliditetom.

Očekivani rezultati

Adaptirani veb sajtovi u pravcu pristupačnosti.

 1. Strategija održivog razvoja opštine Vrnjačka Banja 2013-2023

Strateški prioritet

 1. Unapređeni uslovi za razvoj privrede.

Opšti cilj

 • Unapređenje uslova za razvoj turizma.

Posebni cilj

 • Podizanje nivoa turističke ponude.

Strateški prioritet

 • Razvijeni i očuvani ljudski resursi.

Opšti cilj

3.2.  Unapređenje položaja osoba sa invaliditetom.

 1. Lokalni akcioni plan zapošljavanja i razvoja ljudskih resursa opštine Vrnjačka Banja za 2017. godinu sa projekcijama za 2018. I 2019. godinu

Prioritet 2.

Socijalna inkluzija (SOR 3.1., 3.2., 3.4., 3.5., 3.6.).

Cilj 2.1.

Podstaknuta zapošljivost i zapošljavanje teže upošljivih lica (žene, Romi, OSI i dugoročno nezaposlenih lica i korisnika NSP).

Mera 16.

Javni radovi za osobe sa invaliditetom.

Ne treba zaboraviti ni to da je Turizam dostupan kada su usluge, proizvodi i okolina na nivou propisanih standarda što osobama sa invaliditetom omogućuje pristup,korišćenje i uživanje u njima, a nama je to upravo i cilj da izradom Turističkog e-Vodič za osobe sa invaliditetom, tim osobama pružimo adekvatne informacije o pristupačnosti objekata i javnih površina, što je ujedno i koncept Dizajna za sve čiji je osnovni cilj stvaranje inkluzivnog društva…

Opisati mogućnost prerastanja predmeta javnog rada u stalnu aktivnost:

Po završetku javnog rada odgovorno lice našeg udruženja će redovno ažurirati sve unete podatke u Turističkom e-Vodiču za osoba sa invaliditetom, u smispu dopunjavanja istog sa novootvorenim objektima i javnim površinama od turističkog značaja.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *