FRONT > О нама

О нама

„Форум особа са инвалидитетом“ („ФРОНТ“) је добровољно, невладино и непрофитно удружење, основано 07.01.2016. године ради остваривања циљева у области промовисања и помоћи особама са инвалидитетом свих категорија.

Циљеви  Удружења су:

  • унапређивање положаја особа са инвалидитетом,
  • подизање свести грађана Србије,
  • упознавање са проблематком са којом се суочавају особе са инвалидитетом и
  • да уз помоћ људи добре воље омогући унапређивање друштва и ширење свести о особама са инвалидитетом.

Форум ће посебно неговати, развијати, покретати и подстицати све облике социјално хуманитарног рада, посебно оне видове и садржаје који доприносе побољшању живота својих чланова као и свих особа са инвалидитетом и помажу њиховој пуној афирмацији и унапређивању друштвеног положаја.

Форум ће се одлучно супростављати сваком облику дискриминације, било где да се јавља и у било ком облику – по основу расе, пола, нације, верске или идеолошке припадности – а посебно ће оштро осудити сваки појавни облик који отворено или посредно угрожава особе са инвалидитетом, било појединачно или као друштвену групацију.

Форум ће се залагати за пуну примену и поштовање најбољих искустава друштвене праксе у сфери заштите људских права и слобода, а свој рад и деловање ће заснивати на истим и одлучно се борити против свих облика нарушавања права човека и грађанина, посебно ако се ради о угрожавању права припадника маргинализованих друштвених група, а пре свега особа са инвалидитетом.

Форум успоставља контакте и сарађује са свим релевантним организацијама и удружењима цивилног друштва, представницима Локалне самоуправе, Националном службом за запошљавање, образовним институцијама, Јавним предузећима и установама, представницима привредног сектора, као и са надлежним Министарствима. А све то са циљем да се успостави, унапреди и продуби сарадња између Локалне самоупрааве, Националне службе за запошљавање, Јавних предузећа и установа и Удружења, како би све  стране  на једнакој основи могле да искажу своје потребе, проблеме, предлоге и да доносе интегрисане одлуке, ради унапређења положаја особа са инвалидитетом.

У оквиру својих циљева, нарочито на Локалном нивоу, Форум вреднује искуство особа са инвалидитетом и уважава став да су особе са инвалидитетом најбољи представници и познаваоци проблематике инвалидности уз поштовање принципа – НИШТА О НАМА БЕЗ НАС. У складу са наведеним, приликом спровођења различитих политика, мера, стратегија, планова и пројеката, на Локалном нивоу „ФРОНТ“ ће се залагати да у решавању свих питања која се тичу положаја особа са инвалидитетом буду укључени представници релевантних организација и удружења особа са инвалидитетом.

Форум ће сву своју активност усмерити кa лакшем животу и промоцији инвалидности као посебности, „ФРОНТ“ неће нарушавати било чија људска, имовинска, и верска права.