FRONT > Одрицање од одговорности

Одрицање од одговорности

Садржај Портала Форума особа са инвалидитетом је направљен превасходно за потребе информисања. ФРОНТ ни на који начин не тврди да је садржај на сајту тачан, исправан или аутентичан. Ниједан аутор, сарадник, покровитељ, администратор или било која особа повезана са Форумом особа са инвалидитетом ни на који начин не може бити одговорна за појаву нетачне информације или за штету коју сте ви проузроковали коришћењем садржаја или позивања на одређену информацију са Портала.
Све информације на овом Порталу обезбеђене су на бази да сва лица која приступе Порталу преузму одговорност за процену релевантности и тачности њеног садржаја.
Информације садржане на овом Порталу се не могу приказати другачије сем у „full screen“ формату. Не постоји могућност одговорности за било какве информације или услуге које се могу појавити у неком другом формату. Такође се не преузима одговорност за било које информације или услуге које се појављују на било ком сајту који је повезан са овом Порталом. Неке странице Портала садрже линкове ка другим сајтовима (екстерни линкови). Портал front.in.rs не преузима одговорност за материјале које су начинила трећа лица, а која су везана линком са овим Портал или је инкорпориран као референца. Ако одлучите да посетите било који линкован веб сајт ви то чините на бази сопствене одлуке и одговорности, и преузимате ризик у погледу вируса или сличних штетних елемената. Сами линкови не значе истовремено да Форум особа са инвалидитетом на било који начин спонзорише или је повезан са ентитетима који су одговорни за ажурирање поменутих веб сајтова или страна. Као екстерно линкован, овај Портал не даје одобрење за било који производ и/или услуге које се рекламирају на повезаним сајтовима.
Информације на овом Порталу могу да садрже техничке нетачности или штампарске грешке. Информације могу бити измењене без претходног обавештавања.