FRONT > Poslovni online profili

Poslovni online profili

Da li zbog sve veće kompjuterske pismenosti, povećanja nezaposlenosti, ili zbog svega navedenog Poslovni online profili danas predstavljaju neizostavni deo radnih biografija i sveopšteg profesionalnog prisustva na Internetu. Služe da prikažu naše radno iskustvo, dostignuća, portfolio kao i kontakt informacije. Na ovaj način osobe sa invaliditetom mogu da povećaju svoju online vidljivost, broj poslovnih kontakata ali i da promovišu svoje poslovne poduhvate.

PRIJAVNI FORMULAR

 

VERIFIKACIJA

ANKETA ZA NEZAPOSLENE OSOBE SA INVALIDITETOM – REZULTATI ANKETE

ANKETA ZA ZAPOSLENE OSOBE SA INVALIDITETOM – REZULTATI ANKETE

ANKETA ZA INSTITUCIJE I PRIVREDNIKE

ANKETA ZA ZAPOSLENE – REZULTATI ANKETE