FRONT > Пословни online профили

Пословни online профили

Да ли због све веће компјутерске писмености, повећања незапослености, или због свега наведеног Пословни online профили данас представљају неизоставни део радних биографија и свеопштег професионалног присуства на Интернету. Служе да прикажу наше радно искуство, достигнућа, портфолио као и контакт информације. На овај начин особе са инвалидитетом могу да повећају своју online видљивост, број пословних контаката али и да промовишу своје пословне подухвате.

ПРИЈАВНИ ФОРМУЛАР

 

ВЕРИФИКАЦИЈА

АНКЕТА ЗА НЕЗАПОСЛЕНЕ ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ – РЕЗУЛТАТИ АНКЕТЕ

АНКЕТА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ – РЕЗУЛТАТИ АНКЕТЕ

АНКЕТА ЗА ИНСТИТУЦИЈЕ И ПРИВРЕДНИКЕ

АНКЕТА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ – РЕЗУЛТАТИ АНКЕТЕ