FRONT > POSTANITE ČLAN

POSTANITE ČLAN

Članovi imaju obaveze da u skladu sa svojim znanjem i mogućnostima pomažu i Udruženju i svakom njegovom članu, kako u sprovođenju programskih sadržaja tako i u svakodnevnim obavezama i okolnostima, te da svojim delovanjem potvrđuju privrženost principima i ciljevima Udruženja. Član udruženja može biti svako lice koje prihvata ciljeve Udruženja i Statut. Članstvo se stiče prilaganjem fotokopije lične karte ili nekog drugog validnog dokumenta. Fizičko lice može biti član Udruženja nezavisno od godina starosti, u skladu sa zakonom i ovim Statutom. Izjavu o pristupanju, odnosno učlanjenju u Udruženje za maloletno lice koje nije navršilo 14. godina, daje maloletno lice uz prethodnu pismenu saglasnost roditelja, odnosno staratelja. Članu Udruženja izdaje se članska karta, u koju se obavezno upisuju sledeći podaci: broj članske karte, ime i prezime, adresa stanovanja, zanimanje, datum učlanjenja i kategorija članstva.
Član može istupiti iz članstva davanjem pismene izjave o istupanju.

PRIJAVNI FORMULAR

 

VERIFIKACIJA