FRONT > Pristup i čitanje dokumenata

Pristup i čitanje dokumenata

Otvaranje PDF fajlova
Ovaj Portal često koristi PDF (Portable document Format) fajlove, takođe poznati kao Adobe fajlovi kako bi se publikacije učinile dostupnim na Internetu. Da biste otvorili, štampali i/ili sačuvali ove fajlove neophodno je koristiti Adobe Acrobat Reader. Ako nemate ovu Aplikaciju, možete je besplatno preuzeti.

Preuzmite Adobe Acrobat Reader
Približna veličina fajla: 8.6Mb

Otvaranje Microsoft Word, Excel i Powerpoint fajlova
Ovaj Portal ponekad koristi Microsoft Word, Excel i Powerpoint programe kako bi datoteke kreirane u ovim programima bile dostupne na Internetu. Ukoliko nemate ove programe na svom kompjuteru možete preuzeti čitače koji će vam omogućiti dostupnost ovih dokumenata.

Preuzmite Microsoft Word Viewer
Približna veličina fajla: 1.2Mb

Preuzmite Microsoft Excel Viewer
Približna veličina fajla: 1Mb

Preuzmite Microsoft Powerpoint Viewer
Približna veličina fajla: 2Mb

Otvaranje Zip fajlova
Ovaj Portal povremeno „zipuje“ fajlove da bi sačuvao određen broj pratećih dokumenata zajedno. Da biste otvorili ove fajlove, možete da koristite 7Zip. Ukoliko već nemate 7Zip, možete ga preuzeti.

Preuzmite 7Zip
Približna veličina fajla: 1Mb

Štampanje primeraka dokumenata
Ukoliko želite da šaljete štampani primerak bilo kog dokumenta na ovom sajtu, molimo vas da nas kontaktirate.