FRONT > Pritužba

Pritužba

Pritužbom se obraćate Zaštitniku građana tek pošto ste pokušali da svoja prava ostvarite ili zaštitite u odgovarajućem pravnom postupku. Možete je sami napisati ili predati na zapisnik uz pomoć zaposlenih u Službi Zaštitnika. Zaštitnik građana, po pravilu, ne razmatra anonimne pritužbe. U ime deteta pritužbu može podneti roditelj ili staratelj. Ukoliko ste punoletno lice, a niste u mogućnosti da popunite pritužbu, potpisujete punomoćje za osobu koja govori u Vaše ime. Lica lišena slobode mogu podnete pritužbu u  Zaštitnik garantuje poverljivost ličnih podataka.

Pritužba bi trebala da bude jasno, jednostavno i sažeto napisana i da sadrži:

  • naziv organa na čiji rad se pritužba odnosi
  • opis povrede prava i činjenice koje potkrepljuju razlog za podnošenje pritužbe
  • dokumentovane dokaze o preduzetim i iskorišćenim pravnim sredstvima
  • ime i prezime, adresu i telefon (ako je moguće) podnosioca pritužbe

Zaštitnik građana će Vas obavestiti o pokretanju i završetku postupka po Vašoj pritužbi. Ukoliko se za vođenje postupka nisu stekli uslovi predviđeni zakonom, Zaštitnik će Vas obavestiti o razlozima odbacivanja Vaše pritužbe.

Pritužbu možete poslati na jedan od sledećih načina:

  1. Lično u ulici Deligradska 16, Beograd
  2. Putem pošte na adresu Deligradska 16, 11000 Beograd
  3. Putem e maila: osis@ombudsman.rs

Izvor:
Zaštitnik građana