FRONT > Притужба

Притужба

Притужбом се обраћате Заштитнику грађана тек пошто сте покушали да своја права остварите или заштитите у одговарајућем правном поступку. Можете је сами написати или предати на записник уз помоћ запослених у Служби Заштитника. Заштитник грађана, по правилу, не разматра анонимне притужбе. У име детета притужбу може поднети родитељ или старатељ. Уколико сте пунолетно лице, а нисте у могућности да попуните притужбу, потписујете пуномоћје за особу која говори у Ваше име. Лица лишена слободе могу поднете притужбу у  Заштитник гарантује поверљивост личних података.

Притужба би требала да буде јасно, једноставно и сажето написана и да садржи:

  • назив органа на чији рад се притужба односи
  • опис повреде права и чињенице које поткрепљују разлог за подношење притужбе
  • документоване доказе о предузетим и искоришћеним правним средствима
  • име и презиме, адресу и телефон (ако је могуће) подносиоца притужбе

Заштитник грађана ће Вас обавестити о покретању и завршетку поступка по Вашој притужби. Уколико се за вођење поступка нису стекли услови предвиђени законом, Заштитник ће Вас обавестити о разлозима одбацивања Ваше притужбе.

Притужбу можете послати на један од следећих начина:

  1. Лично у улици Делиградска 16, Београд
  2. Путем поште на адресу Делиградска 16, 11000 Београд
  3. Путем e maila: osis@ombudsman.rs

Извор:
Заштитник грађана