FRONT > ZAPOSLENE OSOBE SA INVALIDITETOM

ZAPOSLENE OSOBE SA INVALIDITETOM

Radmila Slijepčević
Pekar
Adresa: Ruđinci 528B, V. Banja Godina rođenja: 1993.
FEJSBUKE-POŠTABIOGRAFIJA
Srećko Draganjac
ZANIMANJE
Adresa: Gračac 65, Vrnjačka Banja Godina rođenja: 1996.
FEJSBUKE-POŠTABIOGRAFIJA
Biljana Stašić
Medicinska sestra - Tehničar
Adresa: Dejana Petkovića 11, V. Banja Godina rođenja: 1966.
FEJSBUKE-POŠTABIOGRAFIJA
Vojkan Dumanović
Zanimanje
Adresa: Užička 25, Vrnjačka Banja Godina rođenja: 1975.
FEJSBUKE-POŠTABIOGRAFIJA
Ivana Stamenčić
Poslastičar
Adresa: Gračac 6Ž, Vrnjačka Banja Godina rođenja: 1987.
FEJSBUKE-POŠTABIOGRAFIJA
Dejan Bugarinović
Vodoinstalater
Adresa: Novo Selo, Vrnjačka Banja Godina rođenja: 1977.
FEJSBUKE-POŠTABIOGRAFIJA
Ružica Ivanović
Poslastičar
Adresa: Rsavci, Vrnjačka Banja Godina rođenja: 1979.
FEJSBUKE-POŠTABIOGRAFIJA
Slobodan Vanić
Mašinbravar
Adresa: Podunavci 65A, V. Banja Godina rođenja: 1968.
FEJSBUKE-POŠTABIOGRAFIJA
Sanja Radovanović
Medicinska sestra - Tehničar
Adresa: Novo Selo 481, V. Banja Godina rođenja: 1973.
FEJSBUKE-POŠTABIOGRAFIJA
Dalibor Pavlović
Trgovac
Adresa: K. Miloša S 3/5, V. Banja Godina rođenja: 1979.
FEJSBUKE-POŠTABIOGRAFIJA
Katarina Lekić
Medicinska sestra - Tehničar
Adresa: Novo Selo 942, V. Banja Godina rođenja: 1982.
FEJSBUKE-POŠTABIOGRAFIJA
Slađan Lukić
Konfekcijski šivač
Adresa: Moravska 259, V. Banja Godina rođenja: 1984.
FEJSBUKE-POŠTABIOGRAFIJA
Ivana Mikić
Kulinarski tehničar
Adresa: Miška Erčevića 49, V. Banja Godina rođenja: 1980.
FEJSBUKE-POŠTABIOGRAFIJA
Dušan Podovac
Tapetar
Adresa: Lipova 21, Vrnjačka Banja Godina rođenja: 1983.
FEJSBUKE-POŠTABIOGRAFIJA
Gordana Srejić
Dipl. Inž. Šumarstva
Adresa: Miška Erčevića 2, V. Banja Godina rođenja: 1962.
FEJSBUKE-POŠTABIOGRAFIJA
Rajko Petrović
Ekonomista
Adresa: Rsovci 44A, Vrnjačka Banja Godina rođenja: 1986.
FEJSBUKE-POŠTABIOGRAFIJA
Dragana Živojinović
Lekar subspecijalista
Adresa: Ban. Strahinje 5, V. Banja Godina rođenja: 1953.
FEJSBUKE-POŠTABIOGRAFIJA
Relja Tišić
Mehaničar hidraulike
Adresa: Nušićeva 5, Vrnjačka Banja Godina rođenja: 1959.
FEJSBUKE-POŠTABIOGRAFIJA
Andrijana Đurović
Strukovni menadžer za hemijsku tehnologiju
Adresa: Vraneši 373, Vrnjačka Banja Godina rođenja: 1983.
FEJSBUKE-POŠTABIOGRAFIJA
Branko Ilijovski
Monter
Adresa: Kosovska 6/18, V. Banja Godina rođenja: 1961.
FEJSBUKE-POOŠTABIOGRAFIJA
Nenad Đošović
Metalostrugar
Adresa: Novo Selo, Vrnjačka Banja Godina rođenja: 1963.
FEJSBUKE-POŠTABIOGRAFIJA
Nebojša Radovanović
Pogonski tehničar mašinske obrade
Adresa: Bogdanje, 37240 Trstenik Godina rođenja: 1976.
FEJSBUKE-POŠTABIOGRAFIJA
Nenad Popović
Zanimanje
Adresa: Borjakova 45, Vrnjačka Banja Godina rođenja: 1967.
FEJSBUKE-POŠTABIOGRAFIJA
Radojko Marjanović
Konobar
Adresa: Ruđinci 315, Vrnjačka Banja Godina rođenja: 1961.
FEJSBUKE-POŠTABIOGRAFIJA
Dragan Petrović
Osmogodišnja škola
Adresa: Rsovci 45, Vrnjačka Banja Godina rođenja: 1979.
FEJSBUKE-POŠTABIOGRAFIJA