FRONT > ЗАПОСЛЕНЕ ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

ЗАПОСЛЕНЕ ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Радмила Слијепчевић
Пекар
Адреса: Руђинци 528Б, В. Бања Година рођења: 1993.
ФЕЈСБУКЕ-ПОШТАБИОГРАФИЈА
Срећко Драгањац
ЗАНИМАЊЕ
Адреса: Грачац 65, Врњачка Бања Година рођења: 1996.
ФЕЈСБУКЕ-ПОШТАБИОГРАФИЈА
Биљана Сташић
Медицинска сестра - Техничар
Адреса: Дејана Петковића 11, В. Бања Година рођења: 1966.
ФЕЈСБУКЕ-ПОШТАБИОГРАФИЈА
Војкан Думановић
Занимање
Адреса: Ужичка 25, Врњачка Бања Година рођења: 1975.
ФЕЈСБУКЕ-ПОШТАБИОГРАФИЈА
Ивана Стаменчић
Посластичар
Адреса: Грачац 6Ж, Врњачка Бања Година рођења: 1987.
ФЕЈСБУКЕ-ПОШТАБИОГРАФИЈА
Дејан Бугариновић
Водоинсталатер
Адреса: Ново Село, Врњачка Бања Година рођења: 1977.
ФЕЈСБУКЕ-ПОШТАБИОГРАФИЈА
Ружица Ивановић
Посластичар
Адреса: Рсавци, Врњачка Бања Година рођења: 1979.
ФЕЈСБУКЕ-ПОШТАБИОГРАФИЈА
Слободан Ванић
Машинбравар
Адреса: Подунавци 65А, В. Бања Година рођења: 1968.
ФЕЈСБУКЕ-ПОШТАБИОГРАФИЈА
Сања Радовановић
Медицинска сестра - Техничар
Адреса: Ново Село 481, В. Бања Година рођења: 1973.
ФЕЈСБУКЕ-ПОШТАБИОГРАФИЈА
Далибор Павловић
Трговац
Адреса: К. Милоша С 3/5, В. Бања Година рођења: 1979.
ФЕЈСБУКЕ-ПОШТАБИОГРАФИЈА
Катарина Лекић
Медицинска сестра - Техничар
Адреса: Ново Село 942, В. Бања Година рођења: 1982.
ФЕЈСБУКЕ-ПОШТАБИОГРАФИЈА
Слађан Лукић
Конфекцијски шивач
Адреса: Моравска 259, В. Бања Година рођења: 1984.
ФЕЈСБУКЕ-ПОШТАБИОГРАФИЈА
Ивана Микић
Кулинарски техничар
Адреса: Мишка Ерчевића 49, В. Бања Година рођења: 1980.
ФЕЈСБУКЕ-ПОШТАБИОГРАФИЈА
Душан Подовац
Тапетар
Адреса: Липова 21, Врњачка Бања Година рођења: 1983.
ФЕЈСБУКЕ-ПОШТАБИОГРАФИЈА
Гордана Срејић
Дипл. Инж. Шумарства
Адреса: Мишка Ерчевића 2, В. Бања Година рођења: 1962.
ФЕЈСБУКЕ-ПОШТАБИОГРАФИЈА
Рајко Петровић
Економиста
Адреса: Рсовци 44А, Врњачка Бања Година рођења: 1986.
ФЕЈСБУКЕ-ПОШТАБИОГРАФИЈА
Драгана Живојиновић
Лекар субспецијалиста
Адреса: Бан. Страхиње 5, В. Бања Година рођења: 1953.
ФЕЈСБУКЕ-ПОШТАБИОГРАФИЈА
Реља Тишић
Механичар хидраулике
Адреса: Нушићева 5, Врњачка Бања Година рођења: 1959.
ФЕЈСБУКЕ-ПОШТАБИОГРАФИЈА
Андријана Ђуровић
Струковни менаџер за хемијску технологију
Адреса: Вранеши 373, Врњачка Бања Година рођења: 1983.
ФЕЈСБУКЕ-ПОШТАБИОГРАФИЈА
Бранко Илијовски
Монтер
Адреса: Косовска 6/18, В. Бања Година рођења: 1961.
ФЕЈСБУКЕ-ПООШТАБИОГРАФИЈА
Ненад Ђошовић
Металостругар
Адреса: Ново Село, Врњачка Бања Година рођења: 1963.
ФЕЈСБУКЕ-ПОШТАБИОГРАФИЈА
Небојша Радовановић
Погонски техничар машинске обраде
Адреса: Богдање, 37240 Трстеник Година рођења: 1976.
ФЕЈСБУКЕ-ПОШТАБИОГРАФИЈА
Ненад Поповић
Занимање
Адреса: Борјакова 45, Врњачка Бања Година рођења: 1967.
ФЕЈСБУКЕ-ПОШТАБИОГРАФИЈА
Радојко Марјановић
Конобар
Адреса: Руђинци 315, Врњачка Бања Година рођења: 1961.
ФЕЈСБУКЕ-ПОШТАБИОГРАФИЈА
Драган Петровић
Осмогодишња школа
Адреса: Рсовци 45, Врњачка Бања Година рођења: 1979.
ФЕЈСБУКЕ-ПОШТАБИОГРАФИЈА