FRONT > Vesti > ZAPOŠLJAVANJE OSI I DALJE PROBLEM

ZAPOŠLJAVANJE OSI I DALJE PROBLEM

Strategija unapređenja položaja OSI do 2020. godine.

Osobe sa invaliditetom u Srbiji su svakodnevno diskriminisane i nemaju mogućnost da ostvare sva svoja prava koja im po zakonu pripadaju. Državne i obrazovne institucije, gradski prevoz, ustanove kulture, kao i najveći deo ostalih objekata su u velikoj meri nepristupačni osobama sa fizičkim invalditetom, što bitno smanjuje proces inkluzije osoba sa invaliditetom u društvo. Ovi problemi biće bolje sagledani Strategijom unapređenja položaja osoba sa invaliditetom do 2020. godine, a o kojoj je javno raspravljano u Gradskoj kući u Nišu.
U Nišu je posle Beograda, Novog Sada i Kragujevca održana javna rasprava o Predlogu Strategije unapređenja položaja osoba sa invaliditetom. Reč je strateškom dokumenet koji bi trebalo u naredne četiri godine da unapredi položaj 800.000 osoba sa invaliditetom, koliko u Srbiji trenutno živi.
Cilj strategije, koja će ući u skupštinsku porceduru Vlade Srbije posle 31. oktobra, je da se srpsko zakonodavstvo u ovoj oblasti uskladi sa evropskim propisima.
Učesnici u javnoj raspravi su predstavnici organa državne uprave i jedinica lokalne samouprave, nezavisnih tela, organizacija civilnog društva i stručne javnosti.
„Na ovim javnim raspravama smo najviše predloga čuli o obrazovanju i zapošljavanju, jer je to najveći problem i preduslov za ekonomsku nezavisnost i samostalni život osoba sa invaliditetom“, rekla je Ivanka Jovanović, izvršni direktor Nacionalne organizacije OSI.
Iz udruženja OSI kažu da je previše prepreka Uzivotu osoba sa invaliditetom i da će Strategijom njihovi problemi biti vidljiviji i da bi trebalo uvesti bolje sankcionisanje prekršioca raznih propisa kako se ne bi više suočavali sa arhitektonskim preprekama.
„Svaki novi javni objekat mora da bude pristupačan osobama sa invaliditetom, a radimo na tome da obezbedimo sredstva da ovi građani imaju pristup i starim objektima. Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom podstičemo poslodavce da zapošljavaju osobe sa invaliditetom, ali treba još mnogo da radimo da smanjimo procenat nezposlenosti kod ove populacije „, rekao je pomoćnik ministra rada i zapošljavanja, Vladimir Pešić.
Usvajanje nove Stratgije od velikog je značaja i za grad, koji je i do sada ulagala velike napore za bolji život osoba sa invaliditetom.
„Grad Niš će učiniti sve kako bi došlo do implementacije Strategije, a međusektorskim delovanjem i projektima obezbeđivaće bolje uslove života sugrađana sa invaliditetom, što i zaslužuju“, istakla je resorna većnica Tijana Đorđević Ilić.
Gradonačelnik Niša, Darko Bulatović pozdravio je rekao da Grad Niš ima i da će tek imati značajnu ulogu u borbi za ravnopravno učešće OSI u svim aspektima društvenog života.
„Mi iz lokalne samouprave imamo obavezu da utičemo na implementiranje strateških dokumenata, kroz odluke koje ćemo donositi. Lokalna samouprava, u okviru svojih mogućnosti, truditi da budžetska sredstva rasporedi na najbolji mogući način. Poštovanje ljudskih prava je naš prioritet i nastojaćemo da i kroz projektne aktivnosti razvijemo različite vrste usluga koje će biti stavljene u funkciju OSI „, poručio je Bulatović.
Po programu javne rasprave, završna javna rasprava biće održana u Beogradu, a sve sugestije, predlozi i primedbe biće razmotreni i dodati u konačni Predlog Strategije.

Objavljeno: 26. 10. 2016.

Izvor: www.niskevesti.rs

Autor: Ana Veljković

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *